צור קשר
03-6493111

האם יהיה טיפול תרופתי להפרעת קשת האוטיזם? מחקר חשוב בראשותו של ד"ר הייתם עמל, חוקר בכיר, בית ספר לרוקחות - הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים

המחקר בראשותו של ד"ר הייתם עמל, חוקר בכיר, במכון לחקר התרופה, בית ספר לרוקחות - הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים, התפרסם ב YNET:

"חוקרים פרטיים": האם יהיה טיפול תרופתי להפרעת קשת האוטיזם? במעבדה שלי באוניברסיטה העברית אנו מנסים למצוא חומרים פרמקולוגיים שונים שחוסמים התנהגות דמוי-אוטיסטית בעכברים עם המוטציה"..  לקריאה נוספת  

במחקר נעשה שימוש במערכת של SCIEX:

Sciex Triple Quad™ 6500+ LC-MS/MS System -  delivers revolutionary sensitivity, speed, and performance for your most challenging methods

למידע נוסף אודות המערכת

צילום: האוניברסיטה העברית